Transition 2021

Transition je 10 denní kurz a na něj navazující víkend pro mladé muže ve věku 16 - 21 let.

30/07/2021—08/08/2021
Hranice mezi ČR a SR
Vek 16—21, cena 259 €

born to be man, born to be wild

Zisti viac
 

Cílem ročního mezinárodního programu je napomoci zrání. Nejsme naivní v tom, že můžeme někoho zásadně proměnit. Poskytneme úrodné prostředí pro dozrávání toho, co už je dávno zaseto.
Jsme přesvědčeni o tom, že výchovné působení v rodinách i v institucích je v hlavních rysech orientované na výkon a přizpůsobivost. Většinou akcentuje znalosti – nikoliv vnímání, cítění, pozorování, postoje a názory. Prostředí, které je ve školách i celé společnosti je soutěživé a konkurenční z čehož plyne frustrace pro všechny (vítěz je stejně jen jeden a každý vítězí pouze v něčem). Naším cílem je vytvořit pro náctileté muže na prahu dospělosti bezpečné – nesoutěžní prostředí pro hledání sebedůvěry, cesty k dospělosti, doplnění chybějících znalostí a dovedností tak, jak si myslíme, že by měl být mladý muž vybaven do života, aby byl schopen se včas rozhodovat a za svými rozhodnutími si stát. Budeme mladíky podporovat tak, aby se cítili sami se sebou spokojení s přiměřenou mírou respektu i pokory a mohli tak “rozkvést”.
Chceme napomoci tomu, aby mladý muž uviděl obraz možných cest životem, v obrazech se orientoval a nenechal se unášet vlivy okolí a učil se svůj osud spoluutvářet a regulovat tak, aby s ním byl ve shodě a cítil se šťastným. Jde nám o to, aby přijal roli muže a hospodáře svého života a života své budoucí rodiny. Jde nám o to, aby své mladé roky nepromarnil zbytečným “cukáním vodítkem”, ale našel nástroje, jak se zastavit, usebrat, analyzovat a rozhodovat. Z perspektivy našeho věku (lektorů) už začíná být život poměrně přehledný a můžeme posloužit jako živý příklad svou životní zkušeností.
K tomu, aby tento koncept mohl zafungovat je bezpodmínečně nutná změna přístupu okolí mladíka a proto zveme do procesu přerodu rodinu nejbližší i širší. Úkolem matky je syna “propustit” ze své sféry vlivu a úkolem otce je syna “přijmout” mezi muže a pokračovatele rodu. Úkolem širší rodiny (strýců a tet) je tento přerod podporovat nejen postoji, ale i finančně. Máme takovou představu, že mladý muž bude své příbuzné žádat o dar a podporu v tomto procesu (na místo narozeninových a jiných dárků) a pokud se mu jí dostane, tak jim bude za toto skládat účty (sdělovat, co se naučil a pochopil).

Detaily akcie

  • Kedy: 30/07/2021—08/08/2021
  • Kde: Hranice mezi ČR a SR
  • Pre koho: 16—21 rokov
  • Počet: 10—13 účastníkov
  • Za koľko: 259 €

Transition je 10 denní kurz a na něj navazující víkend pro mladé muže ve věku 16 – 21 let.

Predtým ako sa prihlásiš, pozri si naše storno podmienky.

Ak je cena pre teba jedinou prekážkou v prihlásení, môžeš požiadať Plusko o dotáciu. Postupuj podľa týchto inštrukcií

Bližšie k Mužom sa určite byť cítim. Získal som nadhľad od určitých situácií, viem aj získať lepšie kontrolu nad situáciou čo sa mi deje a nachádzať riešenie. Ešte som si usporiadal hodnoty a priority, veci ktoré mi prišli veľmi dôležité pred kurzom už tak podstatné nie sú, mám iný filter cez ktorý sa pozerám na moje situácie každý deň.

Ozvi sa nám!

Storno podmienky

Odoslaním prihlášky potvrdzuješ súhlas s nasledovnými storno podmienkami: